Voor voorinschrijvers kan dit vanaf 08.00 uur bij de stand “Voorinschrijving”. Daginschrijvers ontvangen de bescheiden direct bij inschrijving. De daginschrijving is geopend vanaf 08.45 uur.